20160731_Lifjell_0010.jpg
 

Rådgivingstenester

 
 
20160623_Norway_0006.jpg

Rådgiving

Strategi

Strategisk analyse og verdiutvikling av selskap

Finansiering

Verdivurderingar, selskapsfinansiering og transaksjonar

Management for hire

Dagleg leiar, økonomisjef og prosjektleiing

Styrearbeid

Styreleiar og –medlem