20160731_Lifjell_0010.jpg
 
Aud Ingrid_sv.jpg

Aud Ingrid Espeland


Partner

Erfaring
Lang erfaring frå selskapsleiing, kapitalforvaltning og investeringar. Erfaring frå ei rekke styreverv. Tidlegare banksjef i Fjaler Sparebank og revisor i PwC.

Kompetanse
Leiing, styrearbeid, finansiering og økonomistyring.

Utdanning
Siviløkonom NHH og statsautorisert revisor. Master i Strategisk ledelse NHH.

aie@fjordinvest.no

+47 913 35 724

Thomas_sv.jpg

Thomas Berge
Partner

Erfaring
Lang erfaring frå investeringar, rådgiving, utvikling og sal av selskap. Erfaring frå styrearbeid i ei rekke selskap.
Tildegare seniorkonsulent i Ernst & Young.

Kompetanse
Strategi, verdiutvikling, transaksjonar og rådgiving.

Utdanning
Siviløkonom NHH og medievitenskap UiB.

tb@fjordinvest.no

+47 901 86 281

Roger_sv.jpg

Roger Flølo
Partner

Erfaring
Lang erfaring frå investeringar, verdiutvikling og operativ leiing. Styreleiarerfaring frå ei rekke selskap. Tidlegare rådgivar for Hafslund ASA og adm dir i Hafslund Telekom.

Kompetanse
Utvikling av teknologiselskap, leiing, styrearbeid og transaksjonar.

Utdanning
Sivilingeniør NTH.

rf@fjordinvest.no

+47 997 37 800

 
 

Om Vestind

Vestind er eit rådgivingsselskap retta mot vekstselskap på Vestlandet. Vi har lang erfaring frå arbeid med investeringar og verdiutvikling av selskap, og utøver aktivt eigarskap på vegne av investeringsfond. Vestind er lokalisert i Peak Sunnfjord i Førde.