20160731_Lifjell_0010.jpg
 

Investeringar

 
 
20170719_Norway_0012.jpg

Investeringar

Investeringsrådgiving

Forvaltning av investeringsfond

Investeringar, utvikling og sal av selskap

Forvaltar av Fjord Invest-fonda

Investeringsfond retta mot vekstselskap på Vestlandet

Kapital frå sparebankar, kraftselskap, private investorar og offentlege aktørar

Nettside www.fjordinvest.no

Aktivt eigarskap

Utvikling av selskap ved å tilføre kapital, kompetanse og nettverk

Investeringar

27 investeringar

10 porteføljeselskap

 
20160731_Lifjell_0055.jpg

Referansar

Beat

EasyForm

Evoy

Marin Vekst

Mercatus

Paneda

Phonofile

Pinovo

Quality Intervention

Rocketfarm

Webmegling

Østerbø Maskin