Vestind

Vestind er eit rådgivingsselskap retta mot vekstselskap på Vestlandet. Vi har lang erfaring frå arbeid med investeringar og verdiutvikling av selskap, og utøver aktivt eigarskap på vegne av investeringsfond. Vestind er lokalisert i Peak Sunnfjord i Førde. >> Les meir om oss

 
20160623_Norway_0006.jpg


Strategi

Finansiering

Management for hire

Styrearbeid

20170719_Norway_0012.jpg


Investeringsrådgiving

Aktivt eigarskap

Forvaltar av Fjord Invest-fonda

www.fjordinvest.no